Aktuális

Trágyatárolók építése pályázati felhívás jelent meg 2015. november 20-án

2015. 11. 20.

Támogatási kérelem benyújtási időszakok:
- 2015. december 20 - 2016. január 20.
- 2016. április 20 - 2016. május 20.
- 2016. augusztus 21 - 2016. szeptember 21.
- 2016. december 20. – 2017. január 20.
- 2017. április 20. – 2017. május 20.
- 2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 21.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,
a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
A fiatal gazdák által kollektív módon végrehajtott projektek összesen 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Támogatható tevékenységek:
1. Építéssel, eszköz-, és gépbeszerzéssel kapcsolatos elszámolható költségek:
- a trágyatárolást, kezelést szolgáló épület, építmény építése,
- a trágyatárolást, kezelést szolgáló berendezés, gép vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiák beszerzését,
2. A projekt előkészítéshez kapcsolódó általános költségek:
az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek.
3. A fejlesztéshez kapcsolódó immateriális beruházások:
számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.
4. A fejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések:
különösen: az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások.
5. Ingatlan vásárlása:
az 1. ponthoz kapcsolódó szükséges ingatlan értéke elszámolható.

A felhívás keretében az alábbi állatfajok tartása esetén igényelhető támogatás:
a. szarvasmarha, bivaly,
b. lófélék, (ló, szamár, öszvér),
c. sertés,
d. juh, kecske,
e. baromfi (pl. házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk) és egyéb madárfajok (galamb, strucc, emu),
f. nyúl.

Az építési tételekhez kapcsolódóan az MVH ÉNGY normagyűjtemény szerinti költségvetést kell elkészíteni.
Ha az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az építési normagyűjtemény tételazonosítói szerint, akkor a támogatást igénylőnek legalább három, azonos műszaki
tartalommal rendelkező részletes és tételes – egymástól és a kedvezményezettől független kibocsátótól származó – árajánlatot kell támogatási kérelméhez csatolni.

Engedélyköteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint az illetékes hatóság által
ellenjegyzett építészeti-műszaki tervdokumentációt benyújtani.
Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős építési engedélyt.

Gépberuházás támogatható, de a megjelent felhívás hiányos, így a támogatható gépcsoportok meghirdetésére még várni kell:
Kizárólag első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható!

A projekt végrehajtása során legalább 1, de legfeljebb 4 mérföldkövet szükséges tervezni.

Támogatás, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

A beruházás megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Kötelező vállalások
1. Létszámtartás:
Alkalmazotti létszám esetén a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két teljes lezárt üzleti éven keresztül fenn kell tartani a bázislétszámot.
A bázislétszám: a benyújtást megelőző teljes lezárt üzleti év foglalkoztatotti átlaglétszáma.
2. Állatlétszám szinten tartás:
A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezése után 2 évig szinten tartani a beruházással érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani, a csatolandó mellékleteket elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell mellékelni.

A pályázati felhívás hiányos, a mellékletek megjelenése a későbbiekben várható.
Pályázati felhívás