Aktuális

AKG 2016 - 2020

2015. 09. 07.

Hamarosan megjelenik az Agrár-környezetgazdálkodási támogatás pályázati felhívása.
A támogatási kérelmet várhatóan novemberben lehet majd benyújtani, elektronikusan.

A kötelezettségvállalás időszaka: 2016. január 1. - 2020. december 31.

A támogatás feltétele a vállalt tevékenységek betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt.
FONTOS, hogy a fenti időszak minden napjára jogszerű földhasználattal kell rendelkezzen a pályázó, a kötelezettségvállalással érintett területre!

A támogatás alapját a területhasználat adja, amely tekintetében az alábbi 8 fő kategóriát (16 tematikus előíráscsoportot) különböztetjük meg:

Horizontális

1. Szántó
2. Gyep
3. Ültetvény
4. Nádas

Zonális

MTÉT szántó

a. Túzokvédelmi területek
b. Kék vércse-védelmi területek
c. Alföldi madárvédelmi területek
d. Hegy- és dombvidéki madárvédelmi területek

6. MTÉT gyep

a. Túzokvédelmi területek
b. Alföldi madárvédelmi területek
c. Hegy- és dombvidéki madárvédelmi területek
d. Nappali lepke-védelmi területek

7. Vízvédelmi célú szántóterületek:

a. Erózió-érzékeny szántó
b. Belvíz-érzékeny szántó
c. Aszály-érzékeny szántó

8. Vízvédelmi célú gyepterületek:

a. Belvíz-érzékeny gyep

A földhasználati kategóriák mindegyikében az előírások Agrár-környezetgazdálkodási alapcsomagok (kötelező), és Választható előírások (V) kategóriába tartozhatnak.

Támogatás igénybevételére csak aktív mezőgazdasági termelő jogosult!
Aktív mezőgazdasági termelnek minősül az a természetes vagy jogi személy, aki a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III.13.) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően közvetlen támogatás igénybevételére jogosult, továbbá igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat és erre ellenőrizhető bizonyítékkal szolgál.

Támogatás formája és intenzitása:
A támogatás öt éven keresztül, évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás formájában
A támogatás intenzitása 100% gyep, ültetvény és nádas földhasználati kategória esetében.

Támogatás intenzitása szántóföldi gazdálkodás esetében:
A kedvezményezett gazdaságának üzemmérete (ha) Támogatásintenzitás szintje (%)

1 – 300 ha 100%
300,01 – 1200 ha 85%
1200 ha felett 50%

Forrás: Magyarország - Vidékfejlesztési program, 2014-2020., EU által elfogadott, végleges.